środa, 13 lipca 2016

Sztuka walki manewrowej | The Art Of Dogfight

3. września 2020, baza 1. EPLM

Wystartowaliśmy z hukiem. Huk było słychać w całej Warszawie. Podzieliliśmy się na grupy po 6 maszyn i rozdzieliliśmy się - Alex wziął swoich, zostawiając jednego mi i jednego Adamowi. Rozpoczęliśmy patrol...
- ...Widzicie coś? - spytałem.
- Nie. - odpowiedział Adam.
- Alex? - spytałem - Alex? Jesteś tam?
Cisza. Nikt z grupy Alexa nie odpowiadał.
- Cholera, wieża, wiecie co się stało z Alexem?
- Radary wykazały, że zaczęli latać w kółka, aż w końcu sygnał zniknął.
- O kurna... - pomyślałem - czemu nic nie zgłosili? Może Ruscy mają z tym coś do czynienia...
- Orzeł 3, cholera pomóżcie! Są ich setki! - krzyknął Adam.
- Orzeł 1 do wszystkich, czas się zabawić!
Odbiliśmy w stronę wroga. Odpaliłem Disturbed w radiu i szukałem celów.
Nagle zobaczyłem dym wydobywający się z lasu. Przeleciałem nad nim. W mgnieniu oka rozpoznałem F-16 Alexa... Ruscy za to zapłacą... Podkręciłem głośność w radiu, leciał akurat mój ulubiony utwór. Nagle siadły za mną dwa Fulcrumy.
- O nie, ja się tak nie bawię - pomyślałem i pociągnąłem drążek mocno do siebie. Dzięki Kobrze Pugaczewa znalazłem się tuż za nimi. Wystrzeliłem dwa pociski... w radiu zabrzmiało I'M THE VENGEFUL ONE (Jestem tym mściwym)... w tym momencie Rosyjskie Siły Powietrzne miały o dwa Fulcrumy mniej...
- Orzeł 3, mam dwóch za sobą!
- Fox 2! Splash one! Drugi ci odpuścił, masz czysto Orzeł 3. - powiedziała Maddie.
- Dzięki!

Walka powietrzna trwała w najlepsze, nagle stało się coś niewiarygodnego...

========================================================================

3rd September 2020, 1st EFR airbase

We took of with a blast. A blast that the whole Warsaw could hear. We divided to groups of 6 fighters - Alex took his pilots, leaving one of his to me, one to Adam. We started the patrol...
- ...See anything? - I asked.
- Nope. - answered Adam.
- Alex? - I asked - Alex? You there?
Silence. Nobody from Alex's group answered.
- Damn, tower, what happened to Alex?
- Radars showed them flying in circles and then they just disappeared.
- Oh crap... - I thought - why haven't they reported? Maybe Russians have something to do with it...
- Eagle 3, need some help! There are hundreds of them! - shouted Adam.
- Eagle 1 to all, time for some fun!
We turned to the enemy. I turned on Disturbed in my radio and started searching for targets.
Suddenly, I spotted a smoke coming out from the woods. I flew over it. I immediately recognized Alex's F-16... Russians are going to pay for that... I turned up the volume, my favourite song just started. Suddenly, two Fulcrums got on my six.
- I'm not playing like this - I thought and hardly pulled the stick. Thanks to Pugachev's Cobra I got right behind them. I fired two missiles... I heard I'M THE VENGEFUL ONE in the radio... the same moment Russian Air Force had two Fulcrums less...
- Eagle 3, I got two behind me!
- Fox 2! Splash one! The second one flew away, you're clear Eagle 3. - said Maddie.
- Thanks!

The dogfight lasted really long, suddenly something unbelievable happened...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz