czwartek, 9 czerwca 2016

Wstęp | Introduction

Powieść jest w pełni fikcyjna, aczkolwiek niektóre nazwiska nie są przypadkowe.

Rok 2020.

Rosyjska gospodarka powoli zapada się, głównie przez bunty i bojkoty przeciw dyktatorskiej władzy Władimira Putina. Napięte relacje między Kremlem a Europą doprowadzą prawdopodobnie do wojny. Stany Zjednoczone, mimo członkiem NATO, nie pomoże w konflikcie, ze względu na własne interesy i problemy z Meksykiem (pomysł z murem się im nie spodobał).

12 sierpnia o godzinie 7.00 wojska rosyjskie, wsparte chińskimi, przeprowadzają udaną inwazję na Mongolię i Kazachstan. Już dwa dni później o 5.00 1. Gwardyjska Dywizja Pancerna ze wsparciem 23. i 45. Gwardyjskiej Dywizji Piechoty i 3. Dywizjonu Bombowego 'Moskwa' atakują Ukrainę, a w międzyczasie sabotaże krajów bałtyckich powodują upadek ich rządów i szybko zostają podległe Rosji. Z baz Kaliningradu startują bombowce Tu-160 5. Dywizjonu Bombowego 'Kaliningrad' i bombardują strategiczne punkty obrony Polski, między innymi Redzikowo i bazy Marynarki Wojennej w Gdynii.

Polskie Siły Zbrojne postawione zostały w stan pełnej gotowości na pewny już atak Rosjan. Dowodzona przez kpt. Mikołaja Szalbierza jednostka 1. Elitarnego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego to najlepsi piloci z całej Polski, latający na samolotach F-16C i MiG-29, z wyjątkiem jednego pilota - ppor. Adama Kielskiego, którego maszyną jest F-14D. 1. Elitarna Dywizja Pancerna 'Warszawa' dowodzona przez Krzysztofa Orlika, prawnuka Romana Orlika, polskiego asa pancernego, wyposażona w czołgi PT-91 i Leopardy 2A5 jest gotowa do obrony stolicy.

Osłabione wojska rosyjskie, mimo wyczerpujących już wcześniejszych konfliktów, razem z białoruską armią rusza na Polskę. Reszta Europy odwraca się od Polski, spodziewając się sromotnej porażki, jednak kilka jednostek z kolejno: Norwegii, Niemiec, Francji i Grecji, postanawia wspomóc Polaków.

Jak potoczą się losy tej wojny?

========================================================================

The story is fully fictional, but some names aren't random.

Year 2020.

Russian economy is slowly falling apart, mainly because of rises and boycotts against Vladimir Putin's dictatorship. Strained relations between Kreml and Europe are probably going to lead to war. USA, despite being a NATO member, is not going to help, because of it's own problems with Mexico (the wall idea didn't work out).

12 August on 7.00 Russian army, supported by Chinese troops, succesfully invade Mongolia and Kazachstan. In next two days on 5.00 1st Guardian Tank Division, along with 23rd and 45th Guardian Infantry Division and 3rd Bomber Squadron 'Moscow' attack Ukraine. In the meantime, sabotages of the Baltic countries cause collapse of their government and lead to surrender to Russia. From Kaliningrad airbases, Tu-160 of 5th Bomber Squadron 'Kaliningrad' bomb strategic defence points of Poland, i.a. Redzikowo and Navy bases in Gdynia.

Polish Armed Forces are ready to resist the certain Russian attack. The 1st Elite Fighter Regiment, commanded by cpt. Mikołaj Szalbierz, is an unit made of best pilots of Polish Air Force. They fly the F-16Cs and MiG-29s, except for one pilot - lt. Adam Kielski, who flies the F-14D. 1st Elite Armored Division, commanded by Krzysztof Orlik, great-grandson of Roman Orlik, Polish tanker ace, equipped with PT-91 and Leopards 2A5 is ready to defend the capital.

Weakened Russian forces, despite exhausting battles, together with Belarussian army attack Poland. The rest of Europe abandons any hope for Poland and decides to not help, but some units from: Norway, Germany, France and Greece, are ready to fight and help Poland.

How is the war going to end?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz