piątek, 17 czerwca 2016

Wikingowie | Vikings

20. sierpnia 2020, Zatoka Kaliningradzka

Cała Marynarka Wojenna została postawiona w stan pełnej gotowości, gdy w pobliżu portów pojawiły się rosyjskie krążowniki. Mimo znikomej siły, Polacy starają się zniszczyć fabryki Kaliningradu ciągłym ostrzałem. Wsparta norweską, Marynarka Wojenna przypuszcza atak.
- Cała naprzód! - krzyknął kapitan fregaty ORP Gen. T. Kościuszko. - Otworzyć ogień!
Kościuszko wystrzelił salwą pocisków rakietowych w stronę wroga.
- Cholera, okręty podwodne! Przyślijcie mi tu Mi-14 i SH-2! - krzyknął kapitan.
Śmigłowce wystartowały natychmiast. Po namierzeniu wrogiej jednostki podwodnej 'Akuła', wystrzelono torpedy i pociski kierowane.
- Trafiony, zatopiony! - oznajmia przez radio pilot śmigłowca.
- Dobra robota, kontynuować ostrzał!
Nagle nad okrętami przeleciały dwa Tu-95K z pociskami Kh-22. Nie był to dobry znak.
- Niedźwiedzie! Mają pociski Kitchen na pokładzie!
- Cholera, gdzie jest lotnictwo?!
- Tutaj! - oznajmił jeden z pilotów nadlatujących F-16.
F-16 wystrzeliły Sidewindery, które od razu trafiły wrogie bombowce.
- Ooo tak! W powietrzu czysto!
- Heh, a ja w domu mam czystą! - zażartował jeden z pilotów.
Do natarcia przyłączyły się również okręty norweskie, pod dowództwem kapitana Lasse Niska.
- Frem (naprzód!)! - krzyknął do załóg swoich okrętów. - Captain Niska reporting on duty (kapitan Niska zgłasza się na służbę!)!
- Good to hear that, but we're almost done (dobrze to słyszeć, ale prawie już skończyliśmy).
- Oh, ok, maybe next time (oh, no dobra, może kiedy indziej...)...

Po udanym zniszczeniu fabryk Kaliningradu, marynarze świętowali na swoich jednostkach.

========================================================================

20th August 2020, Kaliningrad Gulf

The whole Polish Navy was ready, as Russian cruisers approached the harbor.. Despite low firepower, the Polish are trying to destroy factories in Kaliningrad. With the support of Royal Norwegian Navy, Polish Navy commits the attack.
- Full steam ahead! - shouted the captain of the frigate ORP Gen. T. Kościuszko. - Open fire!
Kościuszko fired a salvo of missiles at Kalinigrad.
- Crap, submarines! Get me Mi-14 and SH-2 here, now! - he shouted.
The choppers took off immediately. After tracking the enemy submarine 'Akula', torpedoes and missiles were fired.
- Hit and sink! - annouces the chopper pilot through the radio.
- Good job, keep firing!
Suddenly, a pair of Tu-95K with Kh-22 anti-ship missiles flew over the ships. It was not a good sign.
- Bears! Kitchen missiles onboard!
- Crap, where's the airforce?!
- Over here! - said one of the incoming F-16 pilot.
F-16s fired Sidewinders, which immediately hit the enemy bombers.
- Oh yeah! Air clear!
Norwegian units under command of captain Lasse Niska joined the attack as well.
- Frem (forward!)! - he shouted to his crews. - Captain Niska reporting on duty!
- Good to hear that, but we're almost done.
- Oh, ok, maybe next time...

After succesfully destroying factories in Kalinigrad, the sailors were partying on their ships.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz