sobota, 11 czerwca 2016

Starzy Kumple | Old Friends

19. sierpnia 2020, mieszkanie 12A

Tego dnia nic się nie działo. Cisza, czasem beknięcia Adama pijącego colę z whisky.
- Ej, to co z tymi 'starymi kumplami'? - nagle spytał.
- Aaa, właśnie. Miałem zadzwonić do Leona, dzięki że przypomniałeś. - odpowiedziałem.
Wstaję i wychodzę na balkon, wyjmuję telefon i dzwonię... cisza. Nikt nie odbiera. Nagle ktoś podnosi słuchawkę.
- Was geht? (Co tam?) - spytał głos w słuchawce.
- Leon?
- Miko?
- No (nie).
- Oh come on, it's you (no weź, to ty!)! What's up (co tam?)? I've seen the news, how are you doing with the Russians (widziałem wiadomości, jak wam idzie z Ruskimi?)?
- Pretty good (dosyć dobrze). They choose the best airplanes for the worst pilots, so (wsadzają w najlepsze maszyny najgorszych pilotów, więc...)... And you? Something new in Germany (coś nowego w Niemczech?)?
- Freakin immigrants (cholerni imigranci!)! There is too many of them (jest ich tu za dużo). Thanks mrs. Merkel (dzięki, pani Merkel).
- Yeah (ta...)... So (więc...)... Is your battalion ready (czy twój batalion jest gotowy?)?
- Ready (gotowy?)? Ready for what (gotowy na co?)?
- To fight Russians (by zwalczać Ruskich!)!
- What (co?)? No, no, no (nie, nie, nie). We have our own problems (mamy własne problemy). Do it on your own (zróbcie to sami).
- Dammit, Leon (do cholery, Leon!)! Stop thinking about your own ass and help (przestań myśleć tylko o swoim tyłku i nam pomóż!)! We had our own problems in 2018 and (mieliśmy własne problemy w 2018 i co?)? We helped you (pomogliśmy wam). It's time to pay your debts, mate (czas spłacić długi, kolego).
- Ok... But don't tell me about debts, ok (ale nie mów mi o spłacaniu długów, ok?)?
- Ok ok, we're waiting (czekamy!)!
Odłożyłem słuchawkę i poszedł zasiąść do komputera. Odpaliłem przeglądarkę i napisałem do Lassego:
- Lasse, buddy (Lasse, przyjacielu!)! Long time no talk, huh (dawno nie gadaliśmy, hę?)? Listen up, we need your help in the war (słuchaj, potrzebujemy twojej pomocy w wojnie). Leon already joined, are you in (Leon już dołączył, a ty?)?
Czekałem na odpowiedź kilka godzin. Nagle przyjechał listonosz i wrzucił jakiś list do skrzynki. Na kopercie widniał znaczek z Gdynii i podpis 'Lasse Niska'. Skubany! Otworzyłem list, a tam:
Heyo Miko (siemka Miko!)! Waiting for you in Gdynia, or whatever it's called (czekam w Gdynii, albo jak to tam się nazywa). Call Leon, Alex and Julien (zadzwoń do Leona, Alexa i Juliena!)!
Cheers (pozdro!)!
Nagle zabrzmiał alarm w bazie. Jeden z mechaników, zdyszany wbiega do mieszkania:
- Ruscy znowu atakują Białystok! Tym razem nie będzie tak łatwo - wysłali całe dywizje! - krzyczy w drzwiach.
Szybko pobiegliśmy do hangarów i wystartowaliśmy jak najszybciej było można.
Czas po raz kolejny obronić Białystok...

========================================================================

19th August 2020, apartment 12A

This day was the calm day. Silence, sometimes Adam's burps after drinking cola with whisky.
- So, what's with the 'old friends'? - he suddenly asked.
- Aww, yeah. I was supposed to call Leon, thanks for reminding - I answered.
I get off the sofa and go out on the balcony, I take out the phone and call... silence. Nobody answers. Suddenly someone picks up the phone.
- Was geht (what's up?) - asked the guy on the phone.
- Leon?
- Miko?
- No.
- Oh come on, it's you! What's up? I've seen the news, how are you doing with the Russians?
- Pretty good. They choose the best airplanes for the worst pilots, so... And you? Something new in Germany?
- Freakin immigrants! There is too many of them. Thanks mrs. Merkel.
- Yeah... So... Is your battalion ready?
- Ready? Ready for what?
- To fight Russians!
- What? No, no, no. We have our own problems. Do it on your own.
- Dammit, Leon! Stop thinking about your own ass and help! We had our own problems in 2018 and? We helped you. It's time to pay your debts, mate.
- Ok... But don't tell me about debts, ok?
- Ok ok, we're waiting!
I put down the phone and went to the computer. I opened the browser and wrote to Lasse:
- Lasse, buddy! Long time no talk, huh? Listen up, we need your help in the war. Leon already joined, are you in?
I've been waiting for the answer for a few hours. Suddenly, the mailman came and threw a letter to the mailbox. On the letter, there was a stamp from Gdynia and 'Lasse Niska' signature. I opened the letter and read:
Heyo Miko! Waiting for you in Gdynia, or whatever it's called. Call Leon, Alex and Julien!
Cheers!
Suddenly, the alarm rang. One of the mechanics runned into our apartment:
- Russians attack Białystok again! This time it won't be this easy - they sent whole divisions! - he shouts through the doors.
We quickly got into our planes and took off as fast as possible.
Time to defend Białystok again...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz