wtorek, 14 czerwca 2016

Niedźwiedzie | Bears

19. sierpnia 2020, przestrzeń powietrzna nad Białymstokiem

Zbliżając się do Niedźwiedzi, rozmyślałem, co jesteśmy w stanie zrobić. Bez pocisków, bez amunicji, czy coś zdziałamy?
- Orzeł 1 to wszystkich, słuchajcie chłopaki, nie będę kłamał, mamy dwie opcje - nakazać 1. EDP odwrót i wracamy do bazy, albo wbijamy nasze warte miliardy myśliwce we wrogie bombowce, i zostajemy z niczym aby dalej bronić Polskę. - ze smutkiem oznajmiłem przez radio.
- Ja się wbijam! - krzyknął Adam.
- Orzeł 3, nie czas na żarty. Wszyscy mają bezpiecznie wrócić do bazy. Zrozumiano?
Wszyscy przyjęli rozkaz i dołączyli do formacji.
- Dzik 1, tu Orzeł 1, odwrót! Nadlatują wrogie bombowce!
- Dzik 1, jak to? Nie zestrzelicie ich?
- Nie, nie mamy amunicji. Wracamy do bazy.
- Cholera... Ok, Dzik 1 do wszystkich, odwrót! - oznajmił Krzysztof.
Wszyscy ze smutkiem i żalem patrzyli, jak Białystok zawala się pod nalotem bombowców. Nic nie mogliśmy na to poradzić - w końcu, kiedyś i tak wszystko upadnie.

Pomścimy i odzyskamy Białystok...

========================================================================

19th August 2020, airspace over Białystok

As we were closing up to the Bears, I was thinking what we can do. No missiles, no ammo, nothing we can do.
- Eagle 1 to all, listen up boys, I won't lie, there are two options - we order 1. EAD to retreat from Białystok and come back to base, or we crash our billions worth fighters into the bombers and defend Poland with a stick and a rock. - I sadly annouced through the radio.
- Screw that, I'm going to crash! - shouted Adam.
- Eagle 3, no jokes. Everyone must come home safely. Roger?
Everyone understood their orders and joined the formation.
- Boar 1, Eagle 1 here, retreat! Enemy bombers incoming!
- Boar 1, what? Do something!
- We can't, we're out of ammo. We're returning to base.
- Damn... Ok, Boar 1 to all, retreat! - annouced Krzysztof.
Everyone with sadness and sorrow was looking at Białystok, falling apart after Russian bombing. We couldn't do anything - everything is going to fall apart in the end, so.

We will avenge and take back Białystok...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz